Strategia

 

Działalność Firmy prowadzona jest w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, która kieruje się poniższymi zasadami:

 

1.Orientacja na klienta.

W naszej Firmie najbardziej cenimy profesjonalizm i rzetelność- „Klient nie kupuje u nas towaru tylko zadowolenie”. Kierujemy się zasadą inwestowania w długofalowe relacje z naszymi Klientami, którzy stanowią dla nas nieocenione źródło informacji o nas samych.

 

2.Orientacja na rozwój.

Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach naszej działalności. Nieprzerwanie inwestujemy w rozwiązania techniczne i technologiczne, szkolimy personel oraz poszerzamy naszą ofertę handlową. Wszystkie działania Firmy ukierunkowane są na kompleksową obsługę Klienta oraz osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku.

 

3.Inwestowanie w zasoby ludzkie.

Najważniejszym zadaniem Firmy jest stworzenie atmosfery sprzyjającej uczestnictwu wszystkich pracowników w procesie rozwoju całej organizacji. Pracownik zaangażowany i utożsamiający się ze swoim miejscem pracy jest największym kapitałem każdej firmy. Polityka kadrowa Spółki ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry, przy jednoczesnym zapewnieniu równego traktowania, niezależnie od płci, wieku, narodowości, czy stopnia niepełnosprawności.

 

4.Dbałość o środowisko naturalne.

 

W Firmie podejmujemy wszelkie działania, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób ograniczający do minimum szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Technologia produkcji styropianu jest całkowicie neutralna i nieszkodliwa dla środowiska naturalnego. W naszym przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktujemy bardzo poważnie. Każdy pracownik planując bądź wykonując już swoje zadania, w jak największym stopniu bierze pod uwagę ochronę środowiska naturalnego. Odpady styropianowe poddajemy recyklingowi w całości w tej samej linii technologicznej, na której produkowany jest styropian. Oszczędzamy wodę i energię.

 

 

5.Wspieranie lokalnych działań.

Firma mocno angażuje się w działalność lokalną. Jesteśmy członkami Chrzanowskiej Izby Gospodarczej i aktywnie uczestniczymy w pracach stowarzyszenia. Współpracujemy również bardzo mocno z chrzanowskim Urzędem Pracy poprzez aktywizację osób bezrobotnych w zakładzie produkcyjnym.

 

Pełny dokument do pobrania:

Musisz posiadać program Adobe Acrobat Reader,
aby poprawnie otwierać pliki pdf.

Poniżej można pobrać darmowe wersje programu:

pobierz.jpg

 

pdf.gif

Strategia  zrównoważonego  rozwoju

Firmy  Modern-Bud Sp. z o.o.