DOFINANSOWANIE Z UE

Firma w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, które przeznaczyła na modernizację i rozwój przedsiębiorstwa.

baner-inow-gosp.gif